Brigdy

Povinnosti kadého lena MO RS Mirotice je mít splnny nebo zaplaceny brigády a zaplacené krmení.

Cena brigády pro dosplé je 500 K. Dchodci, eny, mláde a dti brigády neplatí.

Cena krmení je 200 K. Neplatí pouze dti a mláde.

Zápisné pro nového lena je 200 K. Dti a mláde neplatí.

 

Kadý len MO má pi plnní brigádnických poviností na výbr.

Me je zaplatit a nebo odpracovat 10 hod na rybochovných zaízeních a revírech spravovaných organizací.

Kontakt pro odpracování brigád: Lubomír Linhart - hospodá

telefon: +420 732 804 311