Vron lensk schze 2024

Výroní lenská schze MORS Mirotice se bude konat 9.3.2024 od 9:00hod v Restauraci u Král,

Námstí Mikoláše Alše 70, Mirotice